Kreiramo igre i knjige za decu, koje im pomažu da razviju samopouzdanje, empatiju i veru u sebe.

Naša misija

Vaše mentalno zdravlje je važno, i mentalno zdravlje vašeg deteta deteta je važno.

A nama je važno da vam pomognemo na putu roditeljstva, pozitivne discipline, emocionalne inteligencije i svesnosti.

Na tom putu mogu da vam pomognu naši proizvodi.

Verujemo da će emocionalno snažna i zdrava deca promeniti svet

Društvena igra
Knjiga Zvezdica Tamina
Magične kartice

Dokazano je da svi naši proizvodi utiču dobro na mentalno zdravlje dece i roditelja

Razvijaju emocionalnu otpornost
Razvijaju empatiju kod dece i roditelja
Razvijaju emocionalnu pismenost
Utiču na stvaranje povezanosti između dece i roditelja
0
Proizvoda
0
Dece
0
Roditelja
Prodavnica