Learning Ville edukacija za roditelje

Online edukacija
Kako pomoći deci da se nose sa velikim emocijama?

Šta bi se desilo kada bih vam rekla da emocije mogu da rade za vas, a ne protiv vas….

Šta bi se desilo kada bih vam rekla da postoji način da vaspitavate decu bez vikanja i stresa…

Šta bi se desilo kada bih vam rekla da je vaše emocionalno zdravlje preduslov da vam deca budu emocionalno zdrava…

Da li bi mi poverovali?

Pročitajte iskustva roditelja koji jesu.

Roditeljstvo je poziv za rad na sebi.

Društvena igra
Knjiga Zvezdica Tamina
Magične kartice
Elektronske knjige

Dokazano je da svi naši proizvodi utiču da deca izgrade zdravo mentalno zdravlje.

Razvija se emocionalna otpornost
Razvija se empatija kod dece i roditelja
Razvija se emocionalna pismenost
Utiču na stvaranje povezanosti između dece i roditelja
Proizvoda
0
Dece
0
Roditelja
0
Prodavnica