Radionice koje se održavaju u centru

Zvezdice

3 – 5 godina

Magične avanture

6 – 9 godina

Veštine opuštanja 1

10 – 12 godina

Veštine opuštanja 2

13 – 15 godina

Veštine opuštanja 3

16 – 18 godina