Learning Ville seminar

Learning Ville Edukacija je novi program jedinstven u svojoj formi. Kroz ovaj program obuhvaćene su sve metode koje će decu ali i odrasle naučiti kako da prihvataju sebe, veruju sebi, kako da biraju moćne i pozitivne misli i emocije. Svrha LV edukacije je da približi značaj Emocionalne inteligencije (EI) koja ima veliku moć u životu svakog pojedinca. Naš cilj je da bolje upoznate, naučite i primenite sve segmente EI. Ovo je interaktivni seminar u kojem će polaznici osim novih saznanja, takođe dobiti i alate koje će moći da primene na sebi, na poslu i kod kuće.

Seminar se sastoji od edukativnog predavanja i praktičnog rada.

 

Kome je seminar namenjen:

 • Stručnjacima koji rade sa odraslima i decom (vaspitači, učitelji, nastavnici, profesori…)
 • Studentima koji žele da unaprede svoje znanje (pedagozi, socijalni radnici, psiholozi, vaspitači, stručnjaci koji rade u HR sektoru…..)
 • Roditeljima
 • Svima koji su otvoreni za nova saznanja i željni da poboljšaju svoj kvalitet života

 

Teme seminara su:

 • Šta je neuroplastičnost mozga?
 • Šta je Emocionalna inteligencija?
 • Zašto je Emocionalna inteligencija važna?
 • Kako se razvija Emocionalna inteligencija?
 • Kako se razvija Emocionalna inteligencija kod dece?
 • Šta se događa u mozgu i telu kada doživimo stres i traumu?
 • Šta je svest, a šta podsvest?
 • Kako se razvija empatija?
 • Kako se razvija samopozdanje i šta je samopoštovanje?
 • Kako reći ne i postaviti granice?
 • Šta su vežbe svesne pažnje?
 • Šta je vizualizacija?
 • Šta je introspekcija?
 • Kako emocionalna inteligencija pomaže u neverbalnoj komunikaciji?

 

Praktičan rad:

 • Vežbe svesne pažnje
 • Vežbe disanja
 • Usresređena pažnja
 • Odgovornost
 • Disciplina
 • Pogled
 • Zahvalnost
 • Pričanje meditativnih priča
 • Karte emocija
 • Tehnike opuštanja
 • Pomoć deci kod učenja
 • Tehnike za podizanje samopouzdanja

 

Seminar počinje u 11h, završava se u 17h.

 

Po završetku seminara se dobija sertifikat 

 

 

 

Edukatori:

 

 

Prof. Dragana Tošić je doktorand Filološkog fakulteta, Relax Kids trener, Reiki Master i jedan od osnivača Learning Ville Edukativnog centra gde se bavi razvojem emocionalne inteligencije dece i odraslih.Diplomirala je i završila master studije na Filološkom fakultetu u Beogradu na odseku za japanski jezik i književnost. Imala je priliku da boravi i studira na prestižnom Chuo Univerzitetu, Ekonomskog fakulteta u Tokiju, gde je radila istraživanje za doktorsku disertaciju koju uspešno privodi kraju. Dragana je član Privredne Komore Omladine gde učestvuje na raznim projektima koji se bave preduzetništvom, očuvanja životne sredine i afirmacije mladih. Autor je i koautor radova na temu filologije, pedagogije i kultorologije. Zahvaljujući višegodišnjem radu na Filološkom fakultetu u ulozi asistenta, shvata značaj emocionalne inteligencije kao preduslov za uspeh. Dragana je lincencirani Relax Kids trener, obrazovanje je stekla u Londonu na treningu za razvoj emocionalne inteligencije.Dragana je takođe i majka trogodišnje devojčice zahvaljujući kojoj je počela da radi na sebi kako bi bila bolja mama. Veruje da se roditeljstvo uči i da mudar roditelj prvo radi na sebi. Uživa u radu sa decom ali i sa odraslima. Nesebično širi i daje znanje koje ima, jer veruje da je naše samo ono što drugima damo.

 

 

Ivana Pejnović je po zanimanju medijski tehničar i grafički dizajner. Od svoje trinaeste godine bavila se fotografijom. Upravo kroz fotografiju i autoportrete upoznavala je prvo sebe kao osobu i učila na vlastitom primeru, te je kasnije primenila znanje fotografirajući druge ljude. Intuitivno je koristila tehnike za opuštanje i za podizanje samopouzdanja, kako bi izvukla najbolje od drugih za dobru fotografiju. 2016. godine prijavila je projekat  Evropskoj fondaciji za filantropiju i društveni razvoj“, pod nazivom „Fotografija kao kreativan način za podizanje samopouzdanja i prihvaćanje različitosti među mladima“. Povremeno je volontirala u dečačkoj igraonici, te je u novembru 2016. godine otišla da živi u London i radi kao dadilja. Želja joj je bila upoznati što bolje dečiju i roditeljsku rutinu i svakodnevnicu, njihove dobre i manje dobre dane, te iskoristiti to znanje kasnije u praktični rad sa decom. Završila je za Relax Kids trenera, te postala voditelj NeuroGym radionica za decu i odrasle. Trenutno radi u osnovnoj školi kao asistent u nastavi, te je osposobljena za rad s decom koja imaju teškoće u razvoju.