Misija

Naša misija

Misija Learning Ville centra je da deca, mladi ljudi i odrasli nauče da budu srećni, samopouzdani, da postanu svesni svojih talenata i da brinu o mentalnom zdravlju isto koliko i o fizičkom zdravlju. Dok razvijamo kognitivnu inteligenciju kod dece, trebalo bi ih učiti i kako da kontrolišu svoje emocije, da se suoče sa stresom i da znaju kako da izađu iz konflikta.

Razvijanje emocionalne inteligencije u ranom detinjstvu, može da bude ključni element u ostvarivanju njegovog potencijala. Želimo da budemo deo njihovog odrastanja dok postavljaju temelje svoje budućnosti jer ono što im dajemo u detinjstvu biće im od velike koristi tokom celog života.

Emocije su bitne zato što su one gorivo za učenje, odlučivanje, kreativnost, odnose i zdravlje. Learning Ville centar za razvoj emocionalne inteligencije koristi moć emocija da stvori zdravije, pravednije, produktvinije, saosećanije društvo budućih generacija.

Kroz Relax Kids radionice deca uče, stvaraju, otkrivaju i eksperimentišu. Naš pristup zasniva se na dokazanom konceptu koji utiče na razvijanje boljeg emocionalnog zdravlja, samopuzdanja, samopoštovanja, pozitivnog razmišljanja, maštu, kreativnost i još bezbroj benefita.

Verujemo da su relaksacija, pažljivost i pozitivan izgled ključevi za dobro mentalno zdravlje, samopouzdanje i emocionalnu otpornost.

Blagostanje i održivost našeg društva zavisi od svakog od nas i zato je od presudnog značaja da inteligentno koristimo naše emocije. Hajde da zajedno menjamo naš svet nabolje!

Dragi roditelji budućnost vašeg deteta je u vašim rukama i počinje sada jer današnja deca će jednog dana biti odrasli ljudi koji će menjati svet.

Odgovornost je sada na nama, dopustimo im da pronađu i iskažu svoj pun potencijal. Hajde da živimo u društvu gde se deca i mladi ljudi osećaju srećnije, zadovoljnije, pozitivnije i snažnije!

Learning Ville Misija

Learning Ville Misija
Relax Kids

Naša misija

Misija Learning Ville centra je da deca, mladi ljudi i odrasli nauče da budu srećni, samopouzdani, da postanu svesni svojih talenata i da brinu o mentalnom zdravlju isto koliko i o fizičkom zdravlju. Dok razvijamo kognitivnu inteligenciju kod dece, trebalo bi ih učiti i kako da kontrolišu svoje emocije, da se suoče sa stresom i da znaju kako da izađu iz konflikta.

Razvijanje emocionalne inteligencije u ranom detinjstvu, može da bude ključni element u ostvarivanju njegovog potencijala. Želimo da budemo deo njihovog odrastanja dok postavljaju temelje svoje budućnosti jer ono što im dajemo u detinjstvu biće im od velike koristi tokom celog života.

Emocije su bitne zato što su one gorivo za učenje, odlučivanje, kreativnost, odnose i zdravlje. Learning Ville centar za razvoj emocionalne inteligencije koristi moć emocija da stvori zdravije, pravednije, produktvinije, saosećanije društvo budućih generacija.

Kroz Relax Kids radionice deca uče, stvaraju, otkrivaju i eksperimentišu. Naš pristup zasniva se na dokazanom konceptu koji utiče na razvijanje boljeg emocionalnog zdravlja, samopuzdanja, samopoštovanja, pozitivnog razmišljanja, maštu, kreativnost i još bezbroj benefita.

Verujemo da su relaksacija, pažljivost i pozitivan izgled ključevi za dobro mentalno zdravlje, samopouzdanje i emocionalnu otpornost.

Blagostanje i održivost našeg društva zavisi od svakog od nas i zato je od presudnog značaja da inteligentno koristimo naše emocije. Hajde da zajedno menjamo naš svet nabolje!

Dragi roditelji budućnost vašeg deteta je u vašim rukama i počinje sada jer današnja deca će jednog dana biti odrasli ljudi koji će menjati svet.

Odgovornost je sada na nama, dopustimo im da pronađu i iskažu svoj pun potencijal. Hajde da živimo u društvu gde se deca i mladi ljudi osećaju srećnije, zadovoljnije, pozitivnije i snažnije!

Learning Ville Misija