Porodične radionice

Porodica je nezamenljiva sredina u kojoj se rađamo, sazrevamo, formiramo, odrastamo, odlazimo i vraćamo joj se. Ona ima veoma značajnu ulogu u životu svakog čoveka i društva uopšte. Podrazumeva se da bi trebalo imati u porodici ljubav, razumevanje, podršku, međusobno uvažavanje, dobru komunikaciju. Možemo reći da je porodica stub svakog pojedinca kao i stub društva. Veoma je značajno da su porodični odnosi skladni, kako bi svi članovi iste vodili srećan i sadržajan život.

Porodične Relax Kids radionice kroz program od 7 koraka vode sve članove porodice kroz maštu, afirmacije, vizualizacije, vežbe istezanja, disanja i vežbe svesne pažnje. Na lak način dovodi sve porodične odnose u sklad. Dolazi do bolje komunikacije, razumevanja različitih potreba i što je najvažnije prihvatanja različitosti.

porodica-ponuda-learning-ville

Ako ste zainteresovani

Kontaktirajte nas ili nas posetite