Relax Kids Program

Relax Kids program predstavlja inovativni mehanizam koji pomaže deci da razviju svoje kreativne sposobnosti i da unapredi njihovo samopoštovanje i samopouzdanje.

Relax Kids program je upostavila Marneta Viegas 2001. u Britaniji koja je primetila pogoršanje u dečijoj koncetraciji i ponašanju. Prvi test efektivnosti Relax Kids programa pokazao je da za tri godine korišćenja na svakodnevnom nivou broj isključene dece iz škole od 19 godišnje je spao na 0. Relax Kids program se sada koristi u pola miliona domova i škola širom Evrope.

Relax Kids časovi se realizuju kroz sistem od 7 koraka učeći decu da budu smirena, fokusirana i opuštena. Časovi obuhvataju ples i pokret, dramske i opuštajuće igre, istezanje, masažu, disanje, vežbe svesne pažnje, afirmacije i vizualizacije.

Relax Kids program pomaže detetu da postane svesno sebe i da izgradi zdravu vezu sa svojim roditeljima. Cilj programa je samosvesna, smirena i zadovoljna deca i roditelji.

Sedam koraka Relax Kids programa