Relax Kids Program

Relax Kids Program

Relax Kids časovi su zabavan, „čarobni“ način da se deca upoznaju sa relaksacijom i nauče neprocenjive veštine opuštanja koje će im služiti ceo život. Relax Kids daje deci alate za upravljanje svojim emocijama i uči ih kako da kontrolišu negativne misli i kako da dođu do pozitivnih na konstruktivan način.

Nastava takođe pomaže da se poveća samopouzdanje i samopoštovanje, razvije dečija mašta, kao i da im se pruži šansa da se zabave i steknu nove prijatelje.

Relax Kids časovi se realizuju kroz sistem od 7 koraka učeći decu da budu smirena, fokusirana i opuštena. Časovi obuhvataju ples i pokret, dramske i opuštajuće igre, istezanje, masažu, disanje, vežbe svesne pažnje, afirmacije i vizualizacije.

Relax Kids proizvode i sam program za relaksaciju koriste psiholozi, nastavnici, roditelji, terapeuti, lekari, porodični terapeuti, treneri za život, savetnici, učitelji joge, stručnjaci za brigu o deci i stručnjaci za upravljanje ponašanjem.

Relax Kids program je upostavila Marneta Viegas 2001. u Britaniji koja je primetila pogoršanje u dečijoj koncetraciji i ponašanju. Prvi test efektivnosti Relax Kids programa pokazao je da za tri godine korišćenja na svakodnevnom nivou broj isključene dece iz škole od 19 godišnje je spao na 0. Relax Kids program se sada koristi u pola miliona domova i škola širom Evrope.

Relax Kids program pomaže detetu da postane svesno sebe i da izgradi zdravu vezu sa svojim roditeljima. Cilj programa je samosvesna, smirena i zadovoljna deca i roditelji.

Sedam koraka Relax Kids programa

Prijavi se