Learning Ville program

 

 

Learning Ville program je jedinstven u svojoj formi. Kroz ovaj program obuhvaćene su sve metode koje će decu ali i odrasle naučiti kako da vole sebe, veruju sebi, kako da biraju moćne i pozitivne misli i emocije. Svrha LV programa je da približi značaj Emocionalne inteligencije (EI) koja ima veliku moć u životu svakog pojedinca. Naš cilj je dabolje upoznate, naučite i primenite sve segmente EI.

Learning Ville program se sastoji od LV seminara i radionica na kojima polaznici osim novih saznanja takođe dobijaju i alate koje mogu da primene na sebi, na poslu i kod kuće.

Svaki seminar i radionica se sastoje od edukativnih predavanja i praktičnih vežbi.

 

Teme Learning Ville programa:

 • Šta je Emocionalna inteligencija?
 • Zašto je Emocionalna inteligencija važna?
 • Kako se razvija Emocionalna inteligencija?
 • Kako se razvija Emocionalna inteligencija kod dece?
 • Kako se razvija empatija?
 • Kako se razvija samopouzdanje i šta je samopoštovanje?
 • Kako reći ne i postaviti granice?
 • Kako afirmacijama da izlečimo naš život?
 • Šta su vežbe svesne pažnje?

 

Praktičan rad:
 • Vežbe svesne pažnje
 • Vežbe disanja
 • Usresređena pažnja
 • Odgovornost
 • Disciplina
 • Pogled
 • Zahvalnost
 • Pričanje meditativnih priča

Prva Learning Ville radionica je Learn to relax koja je posebno skrojena za odrasle.