Magične kartice

Magične kartice

Ako ste odlučili da koristite Magične kartice za decu, znači da ste već svestan i dobar roditelj. To znači, da razumete važnost emocija i da želite da odgojite emocionalno zdravo dete.To takođe znači da ste otvoreni za nova saznanja i da je verujete da je roditeljstvo poziv za rad na sebi.

Korišćenje kartica nije nikakva nova invetivna stvar. Kartice su se vekovima unazad koristile, u svim delovima sveta, u različitim kulturama i narodima. Magične kartice za decu su namenjene deci i njihovim roditeljima, ali i svim ostalima koji rade sa decom i kome su deca inspiracija. 

One imaju tendenciju da pomognu i deci i roditeljima kada se radi o osećanjima, emocijama, samopouzdanju i veri u sebe. Edukativnog su karaktera i žele da vas podrže na vašem putu svesnog roditeljstva.

Ali, sa druge strane kartice nisu tu da vam nameću nešto sa čim vi niste u skladu niti su priručnik za roditeljstvo, koji kao što i sami znate ne postoji. Možete ih koristiti intuitivno ili možete pratiti našu preporuku.

Zašto su Magične kartice dobre i važne za dečije mentalno zdravlje:

Emocionalni prtljag koji nosimo kao odrasli rezultat je našeg odrastanja i šta je to što su nam pričali roditelji kada smo bili deca. Glas naših roditelja postao je naš unutrašnji glas koji nas vodi kroz život.

Koliko puta ste kao dete čuli da vam kažu – „Uradi to!“ „Ne radi to!“ „Zašto me ne slušaš!“ „To što si uradio/la je pogrešno!“ „Ti si glup/pa“, „Ako dobiješ 5. dobićeš onaj poklon koji najviše želiš“…

 Čak i kada realno to što su pričali naši roditelji nisu mislili u dečijem mozgu su se formirala uverenja i te rečenice su postale naša istina. Zbog toga počinjemo da sumnjamo u sebe i sve manje poštujemo sebe. Verujemo da samo ako uradimo nešto dobro, mama i tata će nas voleti. To kasnije prenosimo na partnera, prijateljstvo, posao i na svoju decu.

A šta bi bilo kada bi prekinuli taj začarani krug, i kada naša deca ne bi moralala da idu na terpaiju zbog detinjstva?!

Tome upravo služe Magične kartice koje su odličan način da se prevaziđe sumnja u sebe i pomogne deci da počnu pozitivnije da razmišljaju. Oni mogu pomoći deci da promene način razmišljanja sa negativnog na pozitivan. To zauzvrat pomaže u izgradnji samopouzdanja kako odrastaju i sazrevaju kao odrasli.

Društvena igra
Knjiga za decu
Prodavnica