Prijemni ispit – realni strah ili mit

Sa lepim vremenom i cvetanjem svega oko nas dolazi i ne tako lepo vreme za osmake i učenike četvrte godine srednje škole. Njih uskoro čeka jedan od najvećih stresova u životu, a to je PRIJEMNI ISPIT. Strah i stres su postali uobičajeni pratioci svakog učenika koji stoji na raskrsnici svog života, misleći da ako ne […]